Monday, June 30, 2014

yr eidal 27 - ardal newydd (i mi)

Doeddwn i erioed wedi bod yn yr ardal honno o'r blaen oherwydd nad oedd neb yn sôn amdani hi. Ardal San'Elena ydy hon. Mae hi ar gynffon Fenis. Penderfynais fynd yno'r tro 'ma a dal y bws dŵr yn gynnar yn y bore. Fedrwn i ddim credu fy mod i yn Fenis; mae yna barc braf efo cynifer o goed tal ac mae cyn lleied o bobl. Roeddwn i'n crwydro o gwmpas yn mwynhau'r awyrgylch siriol. Es i at gaffe bach am banad o cuppccino. Siaradodd y ferch tu ôl y cownter Eidaleg efo fi'n naturiol (hwrê!) Mae cae pêl-droed y dref hefyd ond fedrwn i ddim cael cip oherwydd y wal soled uchel o'i gwmpas o. Cerddais ar bont i Ardd Castello i barhau fy ngwibdaith.

2 comments:

Yvonne said...

I really like Sant'Elena, it gives you the chance to move without being crowded.

Yvonne

Emma Reese said...

I totally agree with you! It soothes your nerves after being jostled in the crowd.