Tuesday, December 12, 2017

cynnau tân a chanhwyllau

O'r diwedd mae hi'n ddigon oer bob dydd i ni gynnau tân yn y llosgwr logiau. Mae gwres y tân yn hynod o braf. Eleni fodd bynnag, does gan y gŵr help efo'r gwaith o gwmpas y llosgwr; rhaid iddo gludo logiau a dŵr, lanhau'r lludw ayyb ar ben ei hun. Bydd Hanukkah dechrau heno. Edrych ymlaen at gynnau'r canhwyllau ar ei gyfer am y tro cyntaf.

No comments: