Sunday, December 17, 2017

pumed noson

Cynnodd y ddau blentyn y canhwyllau neithiwr. Dw i newydd glywed bod Jane o Jerwsalem wedi cyrraedd adref yn Denmarc yn ddiogel. Gadawodd yr awyren dair awr cyn y streic fawr ym Maes Awyr Ben Gurion y bore 'ma. Mae hi'n aros efo'i theulu am dair wythnos. Gobeithio y bydd hi'n cael digon o orffwys mae hi ei angen.

No comments: