Friday, December 29, 2017

yr anrheg orau

Ymwelodd fy nwy ferch yn Japan â'u nain yr wythnos 'ma, a rhoi anrheg Nadolig iddi, sef calendr efo lluniau'r teulu arno fo. Fel gweler, roedd hi'n hapus dros ben! Dw i'n sicr bod hi'n edrych ar bob tudalen llawer gwaith bob dydd, a'i ddangos i'r holl staff a'i chymdogion yn y cartref henoed. Yr anrheg orau iddi hi ydy hwnnw.

No comments: