Tuesday, December 26, 2017

penwythnos

Roeddwn i'n treulio'r penwythnos diwethaf yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman efo rhan o'r teulu. Aethon ni i wasanaeth Saboth, i siopa, i dŷ bwyta, o gystal â dathlu penblwydd fy merch a chyfnewid anrhegion. O'r diwedd ces i gyfle i roi'r tlws crog a archebais ar gyfer fy merch ifancaf. Roedd hi wrth ei bodd! Mae'r ddau blentyn ifancaf yn aros efo'u chwaer i fwynhau'r gweddill o'u gwyliau tra des i a'r gŵr adref.

No comments: