Saturday, December 16, 2017

pedwaredd noson

Roedd yn hollol dywyll pan gynnais y canhwyllau neithiwr. Maen nhw i fod i gael eu cynnau chwap ar ôl machlud yr haul, ond roeddwn i eisiau aros am y teulu. Daeth y gŵr a'n ddau blentyn ni adref yn ddiogel, a dyma ni'n cael swper (cawl tatws a Challah) efo'n gilydd wrth i'r canhwyllau ddisgleirio. 

No comments: