Thursday, December 28, 2017

gwin o Israel

Dw i newydd brynu dwsin o win coch a gynhyrchwyd yn Israel drwy Kosherwine ar lein. Roedd y cludiant yn rhad ac am ddim! Mae yna amrywiaeth o win oddi ar winllannoedd gwahanol. Dechreuais ar Ben Ami Cabernet Saurignon. Mae o tipyn bach yn sych i mi, ond mae ganddo arogl hyfryd. Mae gen i ddigon o win i bara am hanner blwyddyn. Modd gwych i fwynhau gwin hyfryd a chefnogi economi Israel ar yr un pryd!

No comments: