Thursday, December 7, 2017

sefyll yn gadarn

Mae Palestiniaid yn terfysgu ar y strydoedd yn Israel yn barod dros gyhoeddiad yr Arlywydd Trump. Mae'r byd yn prysur ei feio am wneud y peth iawn yn lle condemnio’r rhai sydd yn achosi terfysgaeth. "Os byddwn ni'n gwneud polisi wrth ofyn fyddai fo'n cynhyrfu eithafwyr Mwslimaidd neu beidio, byddwn i'n cael ein parlysu'n gyfan gwbl," meddai Rabi Shmuley. Cytuno'n llwyr. Roedd yr Arlywydd Trump yn ddigon dewr a chryf i gyflawni'r hyn mor gyfiawn er gwaethaf pawb a phopeth. Dylai'r gwledydd eraill yn dilyn America a symud eu llysgenadaethau i Jerwsalem.

No comments: