Saturday, December 30, 2017

go oer

Mae'r aer oer arnon ni ers wythnos, a bydd yn para am sbel yn ôl rhagolygon y tywydd. Does dim eira na rhew, ond mae'n oer dros ben! Dw i'n wir ddiolchgar am ein llosgwr logiau ni sydd yn cynhesu'r tŷ'n braf. Mae'r gŵr newydd adael i fynychu priodas yn Ne Oklahoma a nôl y ddau blentyn ifancaf sydd yn aros efo'n merch hynaf ni yn Norman ar ei ffordd. Gan fyddan nhw'n dychwelyd ddydd Llun, cludodd ddigon o logiau oddi wrth y garej fel na rhaid i mi i wneud y gwaith. Bydd y tymheredd yn gostwng i 4F/-16C nos fory. Lle mae Cynhesu Byd-eang pan fod angen arno fo?

No comments: