Wednesday, December 6, 2017

hanes

Fe wnaeth. Mae'r Arlywydd Trump newydd gyhoeddi'n swyddogol mai Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Er bod hyn yn amlwg yn hanesyddol ac ymarferol, doedd gan neb fel pennaeth gwladwriaeth ddewrder i ddweud hyn yn gyhoeddus hyd yma. "Peth iawn i'w wneud ac mae rhaid cael ei wneud," meddai. Dw i'n hanod o falch bod o'n ddigon dewr a phenderfynol ei gyflawni. Pob bendith ar ein Harlywydd.

No comments: