Saturday, December 2, 2017

rhydded

Pasiodd Senedd y ddeddfwriaeth arfaethedig ddoe a fyddai'n diddymu mandad Obamacare. Bydd gan bobl America ddewis prynu neu beidio ei brynu, neu beidio prynu yswiriant iechyd o gwbl. Hyd yma dylech chi dalu dirwy os nad oes gynnoch chi yswiriant. (Mae'n rhyfedd iawn mewn gwlad lle mae gynnoch chi hawl i ladd eich babis, nad oes gynnoch chi hawl i beidio prynu yswiriant iechyd.) Mater egwyddor ydy hyn. Does gan wladwriaeth hawl i orfodi'r bobl i brynu pethau. Rhydded o'r diwedd.

No comments: