Wednesday, December 27, 2017

daearyddiaeth feiblaidd

Dw i newydd gofrestri ar gwrs i ddysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Cynigir gan Goleg Beibl Israel, mae'r cwrs yma'n dysgu'r ddaearyddiaeth sydd yn gysylltiedig â'r Beibl rhwng Abraham ac Iesu. Maen o'n edrych yn hynod o ddiddorol. Dw i'n sicr y bydda i'n medru deall y Beibl yn well drwy'r 14 o wersi yn y cwrs hwn.

No comments: