Thursday, December 14, 2017

yr ail noson

Wedi cynnau'r ail gannwyll, paratois ginio Hanukkah (yn rhannol a dweud y gwir.) Latkes a thoesen oedd y brif saig. Roeddwn i'r arfer coginio crempogau taten, ond roedd latkes yn llawer mwy blasus. Yn anffodus, doedd toesen jeli ddim ar gael yn Walmart.

1 comment:

Unknown said...

Annwyl Blog Fel y moroedd,

Rydyn ni’n ysgrifennu atoch chi achos bod ni’n datblygu prosiect newydd pwysig ynglŷn â’r iaith Gymraeg a hoffen ni gael eich help.

Mae prosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) yn brosiect uchelgeisiol a ddechreuodd yn swyddogol ar Fawrth 1af 2016 (gellir dod o hyd i fanylion pellach am hyn yma: sites.cardiff.ac.uk/corcencc/).

Os posib i chi gysylltu â mi ar WilliamsL10@cardiff.ac.uk er mwyn i mi yrru mwy o wybodaeth i chi?

Cofion cynnes,

Lowri Williams
CorCenCC Research Assistant | Cynorthwwydd Ymchwil CorCenCC
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd