Friday, December 15, 2017

trydedd noson

Dw i'n sôn am neithiwr gan fy mod i'n sgrifennu hyn y diwrnod wedyn.
Cynnais dair cannwyll ar ben fy hun yn absenoldeb y gŵr. Pan ddaeth o adref, dwedodd ei fod o'n medru gweld y golau o bell. Aeth i nôl y ddau blentyn yn y brifysgol yn Missouri heddiw. Byddan nhw ar wyliau am dair wythnos ar ôl gweithio mor galed.

No comments: