Tuesday, December 5, 2017

dod i rym

Methais i gysgu'n dda neithiwr gan feddwl am y dyddiad cau. Codais am bump i weld newyddion Breitbart. Hwrê! Wnaeth o ddim! Na arwyddodd yr Arlywydd Trump Waiver! Mae Deddf ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem o 1995 yn dod i rym ers 12 o'r gloch y bore 'ma. Rhaid i Adran Wladwriaeth siapio hi a sefydlu llysgenhadaeth yn Jerwsalem cyn gynted a bo modd. Mae rhai pobl yn gandryll a bygwth terfysgaeth tra'r lleill yn ofidus a gofyn i Arlywydd am beidio cyflawni ei addewid. Dw i ynghyd â chynifer o bobl yn hapus dros ben! Jerwsalem ydy prif ddinas Israel ers tri mil o flynyddoedd. Mae pob llysgenhadaeth i fod i fod yn y brif ddinas.

No comments: