Wednesday, August 29, 2018

annwyd

Daliodd y gŵr yr annwyd a oedd gan ei ŵyr, a dod â'r firws adref. Rŵan dechreuais beswch. Dyma baratoi cymysgedd cryf a fy helpu yn y gorffennol - garlleg a mêl amrwd. Rhaid aros am ryw ddeuddydd iddo aeddfedu. Yn y cyfamser, dw i'n bwriadu gwneud pob meddyginiaeth gartref i guro'r annwyd.

No comments: