Thursday, August 16, 2018

gadael yr almaen

Wedi treulio tair wythnos hapus yn gwirfoddoli, cymdeithasu, ymweld â llefydd hardd, mae fy merch newydd adael yr Almaen, ac mae hi ar ei ffordd adref yn Japan. Un o'i hoff wledydd ydy'r Almaen bellach. Dw i'n hynod o falch bod hi wedi aros yn yr ardaloedd diogel, a heb ddod ar draws perygl.

No comments: