Thursday, August 2, 2018

celf ffa

Roeddwn i'n gwneud yn siŵr nad oedd cerrig ymysg y ffonbys cyn eu golchi nhw. Dyma gael syniad sydyn - Totoro bach. Fedrwn i ddim peidio! Efallai dylwn i'w alw fo'n gelf ffa!

No comments: