Friday, August 3, 2018

melon dŵr a thomatos

Cawson ni felon dŵr a thomatos gan ffrind sydd yn tyfu llawer o ffrwythau a llysiau. Mae ei felonau dŵr melys yn enwog ymysg ei ffrindiau. Dewison ni un bach fodd bynnag ar gyfer ein teulu bach ni (y gŵr a fi yn unig bellach.) Dw i'n gwirioni ar domatos wedi'u haeddfedu'n naturiol hefyd!

No comments: