Saturday, August 11, 2018

pen-blwydd nyth wag

Pen-blwydd Nyth Wag ydy hi heddiw. Yr union flwyddyn yn ôl gadawodd fy mhlentyn ifancaf adref er mwyn mynychu prifysgol yn Missouri. Roedd yn cymryd rhyw wythnos i mi ddod yn gyfarwydd ar y cyfnod distaw, wedi magu chwe phlentyn. Mae arferion newydd wedi datblygu, fodd bynnag, a dw i'n mwynhau'r bywyd newydd. Croesawu'r plant adref o bryd i'w gilydd ydy un ohonyn nhw; mae'r ddau blentyn ifancaf adref rŵan yn ymlacio cyn cychwyn y tymor newydd yn y brifysgol.

No comments: