Friday, August 10, 2018

munich

Cafodd fy merch yn yr Almaen brofiad annisgwyl. Wedi gadael ei ffrindiau yn y gorllewin, teithiodd hi ar y trên i ddychwelyd i'r fferm. Oherwydd newid yr amserlen, roedd rhaid iddi gymryd ffordd arall. Daeth y trên â hi i Munich, a phenderfynodd hi fynd ar wibdaith sydyn yno. Ac felly roedd hi'n medru ymweld â dinas enedigol ei thad ar ddamwain.

No comments: