Tuesday, August 28, 2018

tymor newydd

Mae tymor newydd College of the Ozarks newydd gychwyn - y flwyddyn olaf i fy merch a'r ail flwyddyn i fy mab. Bydd y myfyrwyr yn astudio'n galed tra bod nhw'n gweithio ar y campws am 15 awr yr wythnos ac oriau yn ystod y gwyliau er mwyn talu am y cost yr addysg. Nad oes cyfle i ddiogi yn y brifysgol honno. Mae ganddi lysenw hollol addas - Hard Work U.

No comments: