Tuesday, August 7, 2018

hanes rhyfeddol

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei hamser yn Almaen. Aeth i'r eglwys efo ei ffrindiau mewn tref orllewinol. Eglwys efengylaidd digwydd bod, a chanodd hi gân addoli gyfarwydd yn Saesneg ac Almaeneg. Rhan o'i hanes rhyfeddol ydy hyn - daeth fy merch ar draws y cwpl ifanc o'r Almaen hwnnw yn Tokyo fisoedd yn ôl ar ddamwain. Helpodd hi nhw drwy fod yn dywysydd preifat iddyn nhw'r diwrnod cyfan. Gwahoddon nhw hi i'w cartref yn yr Almaen os byddai ganddi gyfle. Dyma hi'n ymweld â nhw a mynd i'r eglwys efo nhw.

No comments: