Tuesday, August 14, 2018

ride along yn massachusetts

Dydy siwrnai fy merch ddim yn gyflawn heb Ride Along - cyfle i bobl gyffredin i fynd o gwmpas efo'r heddlu ar eu patrôl. A dyna a wnaeth hi neithiwr. Aeth o gwmpas efo Heddlu Lynn ar ôl gorffen ei gwaith am ddiwrnod ar ei murlun. Dw i'n hollol sicr mai hi ydy'r unig artist yno sydd gan gymaint o barch a chariad tuag at yr heddlu i wneud hyn.

No comments: