Wednesday, August 15, 2018

falafel

Coginiais falafel yn y popty heb ddefnyddio gormod o olew. Dechreuais gyda ffa sych wedi'u mwydo mewn dŵr am ddiwrnod cyfan. Dylwn i fod wedi defnyddio hanner bag ohonyn nhw. Roedden nhw'n ormod i'r teclyn cymysgu. Wedi ceisio am hanner awr, llwyddais i wneud past. Aeth popeth yn dda o hynny ymlaen. Cawson ni falafel hynod o flasus.

No comments: