Saturday, August 25, 2018

pysgod ffres

Aeth y gŵr a'n mab ifancaf i bysgota efo ffrind at lyn preifat ger Llyn Ten Killer. Cawson nhw ddiwrnod braf yno a dal lawer o bysgod, diolch i'r ffrind sydd yn hynod o fedrus. Fe wnaeth fillet ohonyn nhw hyd yn oed fel nad oedd angen arna i'w cyffwrdd nhw. I'r popty felly aethon nhw'n syth i fod yn swper blasus.

No comments: