Friday, August 31, 2018

bod yn iach

Roeddwn i'n teimlo'n rhy sâl ysgrifennu'r blog ddoe. Dw i'n llawer gwell heddiw er nad oedd gen i gyfle i ddefnyddio'r cymysgedd garlleg a mêl; doedd o ddim yn barod mewn amser. Mae o yn yr oergell bellach i fod yn barod am y tro nesaf fodd bynnag. Yn ei le, cymerais nifer o feddyginiaeth gartref - olew cnau coco (i olchi'r geg,) finegr seidr afal, lemon, garlleg, sinsir, nionyn gwyrdd, cawl cyw iâr, olew naturiol (i'r corf) ac yn y blaen. Mae'n braf bod yn iach. Ydach chi'n anghofio pa mor hyfryd ydy bod yn iach nes mynd yn sâl.

No comments: