Thursday, August 9, 2018

dechrau murlun

Dechreuodd fy merch ei murlun gyda help ei gŵr. Mae o'n wir anferth. Does dim rhyfedd bod angen cerbyd lifft. Mae yna 30 o artistiaid yn creu murluniau ar draws y ddinas. Beyond Walls sydd yn noddi'r digwyddiad. Wrth baentio murlun, mae fy merch wedi cyfarfod amryw o bobl gan gynnwys yr artistiaid, yr heddlu lleol, aelodau'r eglwys gyfagos, gweithiwyr adeiladu a hyd yn oed y nifer o bobl ddigartref o gwmpas.

No comments: