Friday, May 17, 2019

anrheg wych

Wedi cael dec cefn newydd, doeddwn i ddim eisiau ail-osod bwydwr aderyn rhag i'r adar wneud llanast arno fo. Roeddwn i'n teimlo tipyn yn drist wrth eu clywed nhw'n ofyn am fwyd (dw i'n meddwl!) Dyma'r gŵr brynu bwydwr newydd sydd yn hongian o'r rheilen yn anrheg Sul y Mamau i mi! Daeth Cardinal bum munud yn ddiweddarach. Mae o a'i wraig yn mynychu'r bwydwr drwy'r ddydd bellach. Fedra'r gwiwerod ddim dwyn yr hadau oddi wrth y bwydwr hwnnw chwaith. 

No comments: