Tuesday, May 21, 2019

tebot

Ces i 20 doler yn anrheg gan un o fy mhlant. Mae'n bob tro anodd i mi ddewis beth i'w brynu. Efallai mwg coffi arall? Na, mae gen i fwy na digon yn y cwpwrdd. Yn y diwedd, penderfynais brynu tebot Japaneaidd gan fy mod i'n yfed te wedi'i rostio bob dydd yn ddiweddar. (Dw i'n defnyddio cwpan mesur rŵan.) Edrych ymlaen!

No comments: