Thursday, May 9, 2019

gwyrthiau


Dim ond gwyrthiau Duw a ddaeth â'i bobl 71 mlynedd yn ôl at y tir a roddodd i'u hen dadau. Ffyddlon ydy o. Bydd o'n cyflawni'r hyn a addawodd, heb fethu, heb oedi, ar ei amser perffaith. Mae Israel wedi dychwelyd yn gorfforol bellach; byddan nhw'n dychwelyd at eu Duw hefyd fel addawyd ganddo. Pen-blwydd hapus i Wladwriaeth Israel.

No comments: