Tuesday, May 14, 2019

graddio

Graddiodd fy merch arall o College of the Ozarks ddydd Sul. Es i a'r rhan o'r teulu i ddathlu'r achlysur arbennig. Yn annhebyg i rai prifysgolion eraill, dylai'r myfyrwyr yno ymdrechu yn ofnadwy o galed yn astudio tra bod nhw'n gweithio ar y campws. Wedi goroesi'r bywyd caled, cyflawnodd fy merch ynghyd â rhyw 300 eraill gamp enfawr. Mae hi eisiau gweithio yn y diwydiant ffilm Gristnogol yn y dyfodol. (y llun: fy merch a'i nai)

No comments: