Monday, May 27, 2019

tatws a menyn i'r arlywydd

Falch o weld bod yr Arlywydd Trump a Mrs. Trump wedi cael amser gwych yn Japan. Cyfarfod yr ymerawdwr a'r ymerodres newydd oedd y prif amcan, ond roedd o wedi gwneud llawer mwy fel y gwelir yn y newyddion. Un o'r prydau a gafodd yn y tŷ bwyta oedd giagabata (tatws a menyn) yn ôl erthygl, ond mae'n edrych fel tatws wedi'u ffrio. Byddai fy niweddar ewythr, a oedd yn rhedeg tŷ bwyta, fod wedi coginio'r giagabata gorau yn Japan i'r Arlywydd.

No comments: