Wednesday, May 29, 2019

yr hen broblem

Falch o weld bod Cardinals yn mynychu'r bwydwr adar newydd. Mae'n hwyl eu gweld nhw'n bwydo'n fodlon. Yna, dechreuodd yr hen broblem eto, sef gwiwerod. Maen nhw'n medru neidio o'r rheilen at y bwydwr, neu ddringo'r polyn haearn i'w gyrraedd. Roedd rhaid i mi ddyfeisio rhwystr (heb wario pres.) Daeth Yoni. Pan welodd o'r bwydwr, roedd o mewn penbleth. Wedi meddwl braidd yn hir, aeth i ffwrdd heb roi cynnig arno.

No comments: