Friday, May 3, 2019

yn y siop de

Aeth ffrindiau fy merch yn Tokyo i'r siop de lle mae hi'n gweithio, a chael y llun ohoni hi wrthi'n gweini. Dw i'n ddiolchgar iddyn nhw oherwydd mai am y tro cyntaf i mi a'r teulu ei gweld hi yn y gweithle! Mae hi yn y gegin y rhan fwyaf o'r amser yn ddiweddar, ond weithiau mae hi'n gweini wrth y bwrdd hefyd.

No comments: