Tuesday, May 7, 2019

ffrwyth

Es i at yr unig goeden geirios yn y gymdogaeth hon tra oeddwn i'n mynd am dro. Swrpreis! Mae hi'n dwyn ffrwyth! Doeddwn i ddim yn sylweddoli hyd at heddiw. Dydy o ddim yn edrych fel ceirios a dweud y gwir, ac mae o'n prysur bydru, ond ffrwyth mae o. Druan o'r goeden; dydy neb yn rhoi cip arni tra bydd hi'n llawn o flodau hyd yn oed, dw i'n siŵr. Y fi sydd yma, coed druan.

No comments: