Wednesday, May 8, 2019

tomoe gozen


Mae fy merch newydd orffen murlun arall, mewn tŷ bwyta yn Oklahoma City. Cafodd ei hysbrydoli gan Tomoe Gozen, yr unig ryfelwr menywaidd o fri yn hanes Japan (mae rhai'n dweud mai chwedl oedd hi.) Mae'r murlun yn anhygoel o wych. Dwedodd perchennog y tŷ bwyta nad ydy o'n medru atal ei edmygu. Does ryfedd.

No comments: