Tuesday, May 28, 2019

yn jerwsalem

Mae fy merch yn Jerwsalem! Mae'n anhygoel! Mae hi ynghyd â'r grŵp yn prysur fynychu darlithiau a chyfarfod y bobl leol bob dydd. Mae'r bwyd yn hynod o flasus hefyd fel disgwyliwyd. Byddan nhw'n cyfarfod rhai gwleidyddion yn ochrau'r chwith a'r dde heddiw (nid y Prif Weinidog Netanyahu, yn anffodus!)

No comments: