Friday, May 31, 2019

sgwrs saesneg sydyn

Mae gan fy nhrydedd ferch olwg hollol Japaneaidd, ac mae ei henw hi ar y wisg yn Japaneg hefyd, ac felly dydy neb, sydd yn dod i'r siop goffi lle mae hi'n gweithio ynddi, yn sylweddoli bod hi'n hanner Americanaidd. Dechreuodd cwsmer siarad â hi, fodd bynnag, a darganfod ei hanes. Roedd o'n arfer byw yn America am gyfnod, a dyma fo'n mwynhau sgwrs gyda hi, cyfle braf i ddefnyddio ei Saesneg mae'n debyg. Dymunodd y cwsmer orau iddi cyn gadael.

No comments: