Wednesday, May 22, 2019

newid

Cafodd fy merch newydd raddio swydd yn sydyn. Bydd hi'n symud y penwythnos 'ma. Roeddwn i'n rhyw feddwl y byddai hi'n aros adref dros yr haf. Dyma ni'n ddau, fi a'r gŵr yn ôl at y nyth wag unwaith eto. Daw'r mab ifancaf adref o'i waith haf ym mis Awst cyn iddo ail gychwyn y brifysgol. Bydd fy merch hynaf yn mynd i Israel ddydd Sadwrn, ac yn aros yno am bythefnos.

No comments: