Monday, May 6, 2019

penbleth

Dw i mewn penbleth. Dw i eisiau defnyddio ffa du i swper, ond mae yna gynifer o ryseitiau fegan gwych dw i eisiau eu profi fel na fedra i ddewis un - burrito, byrger, salad, saws pasta, a mwy! Ac wrth gwrs, mae yna gynifer o lysiau i fynd efo'r ffa hefyd. Dydy'r gŵr ddim yn rhy hoff o brydau fegan, ac felly fedra i ddim coginio ffa bob dydd. Mae'n ofnadwy o anodd! 

No comments: