Thursday, May 23, 2019

rhaid eu hamddiffin

Bydd yr Arlywydd Trump a Mrs. Trump yn ymweld â Japan ddydd Sadwrn ymlaen am bedwar diwrnod i roi parch i'r ymerawdwr newydd. Mae llywodraeth Japan wrthi'n gwneud siŵr y byddan nhw'n hollol ddiogel. Un o'r digwyddiadau ar yr amserlen ydy gweld y twrnamaint sumo. Gan fod y cwpl ynglŷn â'r Prif Weinidog Abe a'i wraig eisiau eistedd ger y cylch yn hytrach na ar y seddau arbennig i VIP, bydd angen mwy o ofal; rhaid eu hamddiffin rhag clustogau hedfanog! Mae'r gynulleidfa sumo yn tueddi i daflu clustogau at y cylch pan fydd yokozuna (y pencampwr) yn colli!

No comments: