Monday, April 27, 2020

98 oed

Mae fy mam yn Japan newydd droi'n 98 oed. Mae hi wedi gweld newidiadau anhygoel yn y gymdeithas. Hanes byw ydy hi. Roedd hi bob amser yn sionc yn ei hysbryd er gwaethaf anhawster cerdded, ond mae hi'n eithaf dryslyd yn ddiweddar. Efallai bod gan yr ynysu oherwydd Coronafeirws effaith ddrwg arni hi. Mae fy nhair merch yn barod i ymweld รข hi cyn gynted ag y bydd yr ynysu'n cael ei gostwng.

No comments: