Friday, April 10, 2020

dydd gwener y groglith

Yna, wedi iddo gymryd y gwin, dywedodd Iesu, “Gorffennwyd.” Gwyrodd ei ben, a rhoi i fyny ei ysbryd. Ioan 19:30

Gorffennwyd - "Talwyd yn llawn" yn iaith wreiddiol y Testament Newydd - Talodd Iesu yn llawn am ein pechodau ni. Does dim byd inni wneud i ychwanegu at ei waith gorffenedig, ond ei dderbyn yn ddiolchgar ar ein gliniau.

No comments: