Thursday, April 16, 2020

pen-blwydd hapus

Pen-blwydd hapus i'r Frenhines Margrethe o Ddenmarc! Mae hi'n 80 heddiw. Roedd llawer o Ddaniaid yn helpu'r Iddewon yn Nenmarc yn ystod yr Holocost. Tlws a wnaed ar ôl ei henw ydy hwn. Rhoddwyd i mi gan lywydd cwmni o Ddenmarc yn Tokyo roeddwn i'n gweithio drosto flynyddoedd yn ôl.

No comments: