Wednesday, April 1, 2020

mewn pryd

Cafodd fy nwy ferch yn Japan wyliau bendigedig yn Shuzenji, nid nepell o Tokyo yr wythnos diwethaf, wrth gymryd gofal yn erbyn Coronafeirws fel pawb arall. Roedd popeth mor ddiddorol a swynol i fy merch ifancaf a oedd newydd symud i Japan. Dyma nhw'n mwynhau bath troed, wedi blino'n lân yn cerdded o gwmpas. Y diwrnod wedi iddyn nhw fynd adref, cyhoeddodd Llywodraethwr Tokyo ganllaw newydd sydd yn gofyn i'r trigolion beidio â mynd allan os nad oes angen!

No comments: