Monday, April 6, 2020

bod yn greadiol

Wedi i'r gampfa wedi cau, roedd y gŵr yn defnyddio'r offer mewn maes chwarae er mwyn gwneud ymarfer tynnu i fyny. Bellach mae'r meysydd chwarae wedi cau hefyd. Dyma fo'n penderfynu creu bar tynnu i fyny yn yr iard. Doedd ganddo ddim syniad sut, ond mae popeth ar gael ar YouTube. Ar ôl gwylio sawl fideo, roedd wrthi ddoe. Yn anffodus, roedd y bambŵ a gafodd gan ei ffrind yn rhy denau; mae o'n mynd i ofyn am un mwy heddiw.

No comments: