Friday, April 17, 2020

mae yna achubwr

Deffrais am chwarter i bedwar o'r gloch y bore 'ma, a methu mynd yn ôl i gysgu (eto!) Daeth cân ata i tra oeddwn i'n ceisio cysgu'n ofer, a dyma ei ffeindio yn Youtube, a gwrando arni sawl tro yn y gwely. Mae yna Achubwr gan Keith Green ydy'r gân. Codais am hanner awr wedi pump gyda'r alawon yn fy mhen.

No comments: