Friday, April 3, 2020

gwarcheidwad

Gwibdaith arall i Walmart - Roedd yna sawl newid; caewyd un o'r ddau ddrws, ac roedd llwybr cul i'r mynediad fel y cwsmeriaid yn mynd i mewn un ar y tro. Roedd arwyddion yn dweud am gadw draw oddi wrth y lleill, a phrynu ond un paced o rhai bwydydd. Wrth gwrs bod yna staff ym mhob man yn diheintio popeth. Y peth gorau i weld oedd gwarcheidwad papurau toiled! Roedd o'n rhoi un pecyn i un cwsmer ar y tro, a doedd neb yn cael mwy nag un. Dwyieithog oedd hyd yn oed. Dylai Walmart fod wedi gwneud hyn gynt i atal prinder.

No comments: