Saturday, April 18, 2020

elfen hwyl

Mae'n anodd gwahanu'r Americanwyr rhag synnwyr hwyl hyd yn oed yn ystod argyfwng. Wrth gyfyngiadau cymdeithasol yn parhau, mae rhai'n ychwanegu elfen hwyl at beth annifyr. 

No comments: